Екологічність та ливарне виробництво? Це можливо!

EcoВраховуючи останню тенденцію України адаптувати законодавство та норми до  Європейських стандартів, все більше уваги держави та місцевих органів влади приділяється безпеці навколишнього середовища та екології, у тому числі безпеці відходів виробництва. 

Ливарні підприємства в Україні, у більшості випадків, використовують вже застарілі технології та обладнання не дбаючи про безпеку відвалів піску, про  викиди та випаровування канцерогенних речовин під час виготовлення форм та при їх заливці.

До недавнього часу неорганічні екологічні формувальні системи коштували досить дорого та використовувались лише  на передових заводах з сучасним обладнанням, таких як BMW, але, нарешті, ми можемо запропонувати українському ринку нову дешеву та екологічну неорганічну геополімерну систему GEOPOL® вироблену в Чехії. Система GEOPOL® вже успішно використовується у США,  країнах ЄС, Египті та навіть Китаї і досить успішно показала себе на ливарних підприємствах України. Лінійка GEOPOL® розроблена як альтернатива таким органічним процесам формоутворення, як No-Bake (Furan, Alpha-set, Pep-set), Cold-Box (CO2, Amin) та Hot-Box, в більшості випадків система GEOPOL® не потребує модернізації обладнання або додаткових капітальних витрат та є більш економічно привабливим процесом у порівнянні зі всіма органічними процесами.

Основною перевагою цієї системи все ж таки ми вважаємо екологічність та безпеку для робочого персоналу і навколишнього середовища.

Вимірювання викидів для випробуваних зразків геополімерної системи GEOPOL® підтвердило,  що викиди від залитих піщаних форм, які зроблені із застосуванням геополімерних сполучних серії GEOPOL® набагато нижче, в порівнянні з фурановими (BTEX, PAH) і фенольно-лужними технологіями (BTEX, PAH, TOC).

Також суб’єктивно, використання сполучних GEOPOL ® дозволяє істотно знизити присутність запаху в робочій зоні формувальної та ливарної ділянок.

PAH (Поліароматичні вуглеводні)

Поліароматичні вуглеводні — органічні сполуки, для яких характерна наявність в хімічній структурі двох і більше конденсованих бензольних кілець. Основними джерелами емісії техногенних PAH в навколишнє природне середовище є підприємства енергетичного комплексу, автомобільний транспорт, хімічна і нафтопереробна промисловості. В основі практично всіх техногенних джерел PAH лежать термічні процеси, пов’язані зі спалюванням і переробкою органічної сировини: нафтопродуктів, вугілля, деревини, сміття, їжі, тютюну та ін. Багато PAH є сильними хімічними канцерогенами, мають яскраво виражені канцерогенні, мутагенні і тератогенні властивості.

Порівняння результатів вимірювань PAH зазначено на графіку нижче, наведено порівняння значень в міліграмах на м3 сухого повітря, при температурі 0 °C.

1UA

Результати показують, що викиди від технології альфасет (лужна фенольна система) мають найвищий вміст PAH. Приблизно в 10 разів вище, ніж у інших технологій. PAH мають значний канцерогенний і токсікологічний вплив. 

BTEX (суміш бензолу, толуолу, етилбензол і трьох ізомерів ксилолу)

BTEX-група легкогорючих і вкрай токсичних газів, яка включає: бензол, толуол, етилбензол і ксилол, є однією з найбільш небезпечних груп органічних токсикантів з точки зору викидів і ризиків для здоров’я населення. BTEX присутні практично у всіх техногенних і природних об’єктах. Найбільший ризик для здоров’я населення обумовлений забрудненням BTEX міст, що характеризуються високою щільністю населення і викидами в навколишнє середовище.

Порівняння результат- тів вимірювань BTEX зазначено на графіку низче, наведено порівняння значень в міліграмах на м3 сухого повітря, при температурі 0 °C.

2UA

Як видно викиди з суміші, що містить GEOPOL®, практично не містять BTEX компотнетів. На результат не впливає тип геополімерного сполучного або додаван- ня порошкового затверджувача. Також немає різниці при використанні свіжого або рененерованого пісків.

На відміну від цього, викиди від піщаних сумішей з органічними сполучними (фуран, альфасет) містять високу концентрацію BTEX компонентів.

3UA

TOC (загальний органічний вуглець)

TOC — це кількість вуглецю, що міститься в органічній сполуці, і часто використовується як неспецифічний показник якості води або чистоти фармацевтичного виробничого обладнання. ТОС може також відноситися до кількості органічного вуглецю в грунті або в геологічній формації, особливо у вихідній породі для групи нафтових родовищ.

Порівняння результатів вимірювань наведено на наступному графіку, порівняння значень в міліграмах на м3 сухого повітря, при температурі 0 °C.

4UA

З точки зору змісту TOC існує явна різниця між геолімерною системою GEOPOL® і фенольно-лужною (Alphaset), а також Фуран технологією.

Відходи (регенерат) їх заховання та збереження
згідно Чеського законодавства

Відходи від використаних самотвердіючих сумішей з GEOPOL® не володіють небезпечними властивостями та не перевищують граничних значень для екотоксичних тестів, тому класифікується як «інші відходи»

Порівняння відходів основних технологій самотвердіючих сумішей
(КЛІКАБЕЛЬНО)

Таблица